Skip to content
SUPPORTTJÄNSTER – EN DEL AV KAMIC SECURITY

SLUTKUNDSUPPORT
UNDER ERT VARUMÄRKE

Supporttjänster är ditt företags externa supportavdelning. Kontakta oss, så berättar vi hur vi kan öka er kundnöjdhet och lönsamhet.

Sedan starten 2011 har vi agerat slutkundsupport i över 200.000 lyckade ärenden. Vårt arbete präglas av kundfokus och långsiktiga relationer, något vi tar fasta på i vårt återkommande ledord: TILLSAMMANS.

TILLSAMMANS: KUNSKAP

Som extern, teknisk, support arbetar vi med en brett spann av företag i varierande branscher. En sak alla våra kunder dock har gemensamt är snabb teknisk utvecklingstakt, hög komplexitet och omfattande krav på kompetens.

Därför arbetar vi mycket med frågor om kunskap: Hur den anskaffas, sprids i organisationen och omsätts effektivt. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som förstås är en stor utmaning, men som också är vår viktigaste resurs. Våra nöjda kunder vittnar om att vi lyckas i vårt vårdande av den.

Nyckelstrategin är att arbeta tillsammans. Genom att utnyttja både interna och externa resurser skapar vi effektiva processer för kunskapsöverföring.

TILLSAMMANS: SUPPORT

Att vara supportavdelning handlar om service, om att hjälpa användaren att hitta praktiska lösningar, och om att upprätthålla goda relationer. Det har vi gjort länge, och det gör vi bra.

Vi ser oss som en social länk mellan kunden, som har ett problem – saknar en viss kunskap – och företaget som vi förmedlar den åt. God kundsupport gör därför så mycket mer än att bara lösa det aktuella, specifika problemet. Det handlar om att komma samman. Om att vara tillsammans.

TILLSAMMANS: TILLVÄXT

När våra kunders bolag växer gör vi också det. När våra medarbetare får utrymme att utvecklas stärks vårt varumärke. Annars inte. Så enkelt är det, vi gör det tillsammans.

Vi sätter en stor stolthet i de strategier vi utvecklar för att skapa goda och långsiktiga relationer. Naturligtvis på grund av de allmängiltigt mänskliga värden som finns i detta, men också ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv. Det är vår fasta övertygelse om att det är en lönsam strategi på sikt, och att det är bra för alla intressenter av vår verksamhet.

Ett exempel på hur vi omsätter våra tankar om långa relationer och symbiotisk utveckling i praktik är vår tillämpning av s.k. tickers-modeller för betalningar.

TILLSAMMANS: SUPPORTTJÄNSTER

EN DEL AV KAMIC SECURITY

Vår affärsidé är att erbjuda vår supportorganisation till ditt företag. Vi agerar supportavdelning, under ert varumärke, utifrån vårt ledord, tillsammans. Våra kunder är både stora och små företag över hela landet, med projekt inom kundsupport, säljrådgivning, reklamationshantering, lagerhantering och konsignationslager.

Supporttjänster är en del av Kamic Security AB. Kamic Security är en tjänst- och hårdvaruleverantör med kontor och lager i Karlstad.